FASAD

MB Eurofastighet utför fasadrenoveringar och fasadbyten, takrenovering, takomläggning och andra typer av utvärdiga jobb oavsett om det gäller en större fastighet eller en mindre villa. Vi jobbar även med uppdrag som rör fönster, balkonger, stuprör, tilläggsisolering och trappor.

Mest förekommande arbetar vi med:

- Murning
- Putsarbete
- Tilläggssolering
- Fasadstuckatur
- Fasadtvättning
- Josblästring
- Takomläggning
- Träfasader

Dra i vita kanten på bilderna för att se hur det såg ut innan renoveringen

before fasad_cover
fasad fasad
fasadfram_innan fasadcolor_efter
fasad3_innan fasad3_efter